| odwiedzin:

Marzec u JEŻYKÓW


WYNALAZKI MAŁE I DUŻE


Dzieci powinny: zidentyfikować niektóre przedmioty codziennego użytku używane dawniej i porównać je z obecnymi;wiedzieć, że dawne przedmioty i wiedzę o dawnym życiu można poznać z w muzeach, skansenach (Muzeum Etnograficzne w Toruniu); wyjaśnić własnymi słowami znaczenie słowa ,,wynalazek”; wymienić wynalazki z opowiadania i urządzenia ze świata techniki; wskazać dodatnie i negatywne wartości niektórych wynalazków; zaznajomić się z ważnymi zasadami bezpieczeństwa przez Internet.


POSZUKIWANIA WIOSNY


Dzieci powinny: rozpoznać pierwsze wiosenne zmiany zachodzące w przyrodzie – przedwiośnie (wygląd drzew, krzewów, śpiew ptaków, brak śniegu, cieplejsze dni, budzenie się zwierząt i roślin do życia); nazwać pierwsze wiosenne kwiaty: przebiśnieg, krokus, sasanka;


WIOSNO BAW SIĘ Z NAMI


Dzieci powinny: poznać tradycje i zwyczaje związane z powitaniem Wiosny (topienie Marzanny, obchody Pierwszego Dnia Wiosny); uczestniczyć w tworzeniu ,,Zielonego ogródka” w sali; rozróżnić i nazwać niektóre ptaki; zapoznać się z pracą ogrodnika.


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską

www.000webhost.com