| odwiedzin:

Czerwiec u JEŻYKÓW


W KRAINIE PANA BRZECHWY


Dzieci powinny: budzić zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, słuchanie literatury ,kształcenie nawyków czytelniczych ,nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, rozbudzanie wyobraźni.


WAKACJE TUŻ-TUŻ…..KOLORY LATA.


Dzieci powinny: rozwijać umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz udzielania logicznych i poprawnych językowo odpowiedzi.


DO WIDZENIA PRZEDSZKOLE


Dzieci powinny: rozwijać mowę i logiczne myślenie, rozumieć konieczności pożegnania kolegów, zabawek na czas wakacji, wiedzieć o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji.


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską

www.000webhost.com