| odwiedzin:

Kwiecień u WIEWIÓREK


CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS (3-10 KWIETNIA)


Dzieci powinny:poznać różne źródła dymu w najbliższym otoczeniu, określić ich kolor i gęstość oraz miejsce ich wydobywania się ,współdziałać z dorosłymi na rzecz ochrony najbliższego środowiska naturalnego.


CHRONIMY ŚRODOWISKO (11-23 KWIETNIA)


Dzieci powinny:rozwijać poczucie troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie,wyrazić swoją obserwację i przeżycia w ekspresji plastycznej.Uświadomić konieczność segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania ,wykonywanie prac użytecznych na rzecz najbliższego otoczenia


WIOSNA NA ŁĄCE (24-30 KWIETNIA)


Dzieci powinny: kształtować zainteresowania przyrodnicze, poznać piękno budzącej się do życia przyrody.Kształcić umiejętność obserwacji, rozwijać u dzieci sposoby prawidłowego formułowania swoich wypowiedzi.


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską

www.000webhost.com