| odwiedzin:

Kwiecień u MRÓWEK


,,W zdrowym ciele zdrowy duch”


Umiejętności ogólne - dzieci powinny wiedzieć na czym polega praca lekarza i pielęgniarki, znać sposoby zapobiegania chorobom, znać źródła witamin, przestrzegać zasad higieny na co dzień


,,O jajach, jajkach i jajeczkach”


Umiejętności ogólne - dzieci powinny nazwać niektóre obrzędy i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi, wymienić i wskazać zwierzęta, które wykluwają się z jajek, nazwać części składowe jajka, znać walory odżywcze jaj


,,Na wsi, u rolnika”


Umiejętności ogólne: dzieci powinny wyjaśnić na czym polega praca rolnika, nazywać niektóre rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane, znać etapy powstawania chleba, wiedzieć dlaczego praca rolnika jest społecznie użyteczna


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską

www.000webhost.com