| odwiedzin:

Luty u KACZUSZEK


DOKARMIAMY PTAKI 4-8.02


Umiejętności ogólne: Dokarmianie ptaków zimujących w Polsce w czasie zimy. Stwarzanie okazji do liczenia i klasyfikowania. Dokarmianie zwierząt pozostających na swobodzie


TORUŃ MOJE MIASTO 11-19.02


Umiejętności ogólne: Dzieci powinny wykazać zainteresowanie historią i tradycjami swojego miasta na podst. zdjęć legend, opowiadań osób dorosłych


POZNAJEMY KOSMOS 20-28.02


Umiejętności ogólne: kształtowanie u dzieci postawy ciekawości i chęci badania, rozpoznawanie różnic miedzy dniem, a nocą


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską

www.000webhost.com